Jan Janssens sensei, (°1951, Ravels, België), is Shihan  Aikijujutsu-Kobukai International Budo en Chief Instructor Aikijujutsu bij de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie. Sensei is o.a. Kyoshi 9ste Dan Aikijujutsu / Aikido en 1ste Dan Katori Shinto Ryu Kobudo.

Janssens sensei volgde aikidoseminaries onder Kisshomaru Ueshiba, Moriteru Ueshiba, Rinjiro Shirata, Yoshimitsi Yamada, Masatake Fujita, Minoru Kanetsuka, Seiichi Sugano, en Toshikazu Ichimura.

In 1971 werd hij tot shodan gepromoveerd in Aikikai Aikido door Hirokazu Kobayashi; Yoseikan Aikido beoefende Janssens sensei onder Mochizuki sensei, Aikibudo onder Floquet sensei. Hij promoveerde tot shodan in Katori Shinto Ryu onder Yoshio Sugino sensei.

In augustus 2001 heeft Jan Janssens de officiële toestemming gekregen van het huidige hoofd van de Yoseikan, Hiroo Mochizuki, om zijn systeem “Aikijujutsu Yoseikan” te noemen.