Aikijujutsu Kobukai is een creatie van Jan Janssens sensei.  Het is een aikibujutsu-vorm die hoofdzakelijk bestaat uit aiki-technieken uit het repertoire van het Yoseikan Aikido van Minoru Mochizuki sensei.

Jan Janssens sensei heeft een 50-tal jaren intensief getraind en verschillende aiki-vormen bestudeerd.

Aan het einde van de jaren ‘80 begon hij te zoeken naar een aikibujutsu-vorm met een eigen identiteit. Rond 1992 resulteerde dit in het systeem dat nu onderwezen wordt in verschillende landen van Europa en het voormalige Oostblok.

Over de naam

De meeste martial arts-scholen hebben een symbolische naam die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.  Dat is niet anders met onze school.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat Japanse namen niet letterlijk vertaald kunnen worden, maar dat ze een omschrijving zijn van een begrip.

  • Ai: harmonie, unificatie
  • Ki: levenskracht, oerenergie, inwendige (geestelijke) kracht
  • Ju: flexibel
  • Jutsu: vaardigheid, techniek, kunst

Aikijujutsu kan vertaald worden als: “Het harmonieus kanaliseren van energie door middel van flexibele technieken.”

Mochizuki sensei verklaart de benaming ‘Yoseikan’ als “Het huis waar men tot rechtschapenheid wordt opgevoed.

Sensei Jan Janssens

Wat is aikijujutsu ?

Aikijujutsu is een Japanse krijgskunst waarvan de basis al meer dan 1000 jaar geleden gelegd werd.
Puur fysisch betreft het een krijgskunst die gebruik maakt van klemmen, worpen, verwurgingen, verdraaiingen en atemi.
De technieken werden o.a. ontwikkeld in feodale jujutsuscholen en in zwaardscholen.

Aikijujutsu is een dynamische krijgskunst.

Het systeem is gebaseerd op het geen-weerstand-bieden aan de kracht van de tegenstander.  De persoon die de techniek uitvoert, tracht controle te krijgen over de aanvaller door de aangeboden energie (de aanval) over te nemen en te gebruiken tegen de aanvaller zelf.  Opvallend zijn de circulaire bewegingen en de flexibele geest van de verdediger.  Het streven naar een technisch correcte en mentaal beheerste uitvoering, maakt een overmatig gebruik van kracht overbodig.

Aikijujutsu is in essentie een defensieve krijgskunst.

Het lichaam en de geest worden getraind om enkel te reageren wanneer het echt niet anders kan.  Hoewel men in onze school hoofdzakelijk ongewapend traint, wordt wapentraining niet verwaarloosd.  De wapens zijn de bokken (houten replica van een zwaard), de tanto (houten replica van een dolk), de tambo (wapenstok van ongeveer 30 cm), en de jo (houten staf van ongeveer 1,28 m).

De geschiedenis van het aikijujutsu

Minoru Mochizuki sensei, de leraar van Jan Janssens, werd in de jaren ’20 van de 20ste eeuw door zijn leraar, Jigoro Kano samen met o.a. Kenji Tomiki en Gozo Shioda naar Morihei Ueshiba gestuurd om er aikibudo te leren.  Volgens Kano had Ueshiba het ideale budo ontwikkeld.

Morihei Ueshiba (1883-1969) was een leerling van Masayoshi Minamoto no Sokaku Takeda (1859-1943),  de soke van Daito ryu aikijujutsu.

De geschiedenis van Daito Ryu is de geschiedenis van de Takeda-clan.
Die gaat terug tot Tenno (keizer) Seiwa (850-881) van de Minamoto-clan.  De zesde zoon van Tenno Seiwa, Prins Sadasumi, ontwikkelde rond de tiende eeuw een krijgskunst die al  kiemen vertoonde van wat later ‘aiki’ genoemd werd.  In de elfde eeuw werden de technieken georganiseerd en gecatalogiseerd door Shinra Saburo (Minamoto no Yoshimitsu (1056-1127)).

De oudste zoon van Shinra Saburo werd in de tweede helft van de 11de eeuw tot gouverneur van de provincie Kai benoemd en nam de naam ‘Takeda’ aan, de naam waaronder de clan later faam zou verwerven.

Dat we nu nog kunnen spreken van Daito ryu aikijujutsu is te danken aan Kunitsugu Takeda, die in 1574 verhuisde naar Aizu, Yamanshi. Toen de rest van de clan werd uitgemoord in 1582, was hij de enige overlevende Takeda. Eeuwenlang werd de geheime krijgskunst die ‘oshiki uchi’ genoemd werd, in de clan overgedragen. Aan het einde van de 19de eeuw voegde Sokaku Takeda elementen van In-Yo Ho (de Yin-Yang principes) en technieken van Tenshin Shinyo Ryu jujutsu  toe aan de school.

Sokaku Takeda noemde zijn systeem naar het kasteel van Shinra Saburo, ‘Daito no Yataka’.  Vanaf toen heette zijn school ‘Daito Ryu aikijujutsu’.

In de jaren ’30 ontving Mochizuki de ‘Daito Ryu aikijujutsu okuden inka’ scrolls en een leraarsdiploma van Ueshiba, één van de topstudenten van Takeda.

Technieken

Aikijujutsu Kobukai bestaat uit 84 verdedigingsvormen.  Er wordt geoefend op 23 aanvalsvormen die bestaan uit pakkingen, slagen, stoten, trappen en verwurgingen. Door combinaties te vormen ontstaat er een totaal van 1932 aanvals- en verdedigingstechnieken.

De basis van de school bestaat uit 16 kihon waza.  Deze oefenvormen worden als kata met een partner geoefend.

Graduering

 Het gradueringssysteem bestaat uit kyu- en dangraden.  De kyugraden gaan van 6de tot 1ste kyu, de dangraden van 1ste tot 10de dan.

Keikogi

De keikogi of de oefenkledij is het witte pak dat ook in verschillende andere krijgskunsten gedragen wordt.

De traditionele instelling van onze school blijkt uit de hakama, een wijde broekrok die door de samoerai gedragen werd.

Vanaf de 3de kyu mogen mudansha een witte hakama dragen. Yudansha dragen een donkerblauwe (of zwarte) hakama.

De stichter van de school

MinoruMochizuki (1907-2003) behoort tot de bekendste martial artists van de 20ste eeuw.  Mochizuki sensei is o.a. 10de dan (Mejin) in aikido, 8ste dan (Hanshi) in judo, 4de dan in karate, 8ste dan (Kyoshi) in Katori Shinto Ryu  en 5de dan in kendo.

Mochizuki sensei ontwikkelde ook een vorm van yoga die toegespitst is op budo.

Sensei voegde technieken van Gyokushin Ryu jujutsu, judo, karate en Katori Shinto Ryu kobudo toe aan het toenmalige aikibudo van Ueshiba en noemde het geheel ‘Budo Yoseikan’.  Het deel van de school dat het meest toegespitst is op aiki, heet ‘Yoseikan aikijujutsu’ (soms wordt er ook gesproken van ‘Yoseikan aikido’).

 Mochizuki was de eerste Japanner die aikido onderwees in het Westen (Frankrijk, 1951).  Onder de noemer ‘aikido-jujutsu’ onderwees hij een groep Franse judoka.  Aan het eind van de jaren ‘50 verbleef de Franse budoka Jim Alcheik verscheidene jaren in Japan om zich te bekwamen in Yoseikan aikido.  Na een ongeval, waarbij Alcheik sensei om het leven kwam, nam zijn assistent Alain Floquet (°1939) zijn taak als verantwoordelijke waar.

Floquet sensei is momenteel 8ste dan aikibudo, een eigen creatie van Yoseikan aikido, Daito Ryu aikijujutsu en Katori Shinto Ryu kobudo.